almeti

прыкладаць, прыстаўляць

Esperanto-Belarusian dictionary. 2008.

Look at other dictionaries:

 • almėti — almėti, al̃ma (al̃mi), ėjo intr. 1. J, Plv, Gs sunktis pamažu, varvėti, pūliuoti: Iš žaizdos pūliai al̃ma ir al̃ma Tr. Votis al̃ma, sunkiasi pūliai Vlkv. Žaizda dar neužgijo, vis al̃mi Prn. Jam iš tos kojos kraujas al̃ma ir al̃ma, kas čia ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • almėti — vksm. Iš pir̃što, iš žaizdõs almėjo kraũjas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • almėjimas — sm. (1) BŽ97 → almėti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • alvėti — alvėti, al̃va, ėjo žr. almėti 1: Vaikas nesveikas, iš ausų al̃va Alk. Al̃va ir al̃va [sula] pamažėli iš beržo Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • armėti — armėti, ar̃ma (arma, ėja), ėjo intr. 1. rietis, bartis: Anie ar̃ma ant kits kito, gyvendami nesantaiko[je], t. y. kerščiojas J. 2. neaiškiai kalbėti, erzėti: Arma kap žydai Ūd. Visas pulkas stumdėsi, armėjo, ginčijosi tarp savęs su viršaičiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • elmėti — elmėti, elma, ėjo žr. almėti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išalmėti — išalmėti, ìšalma (išal̃mi), ėjo intr. pamažu išsisunkti, išpūliuoti: Išalmė̃s išalmė̃s [pūliai], ir išgis [kojos skauduliai] Gs. almėti; išalmėti; nualmėti; prialmėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • lalėti — lalėti, lãla, ėjo intr. 1. BzF132, BM308, J, BŽ61, Slnt, Kal, Kv garsiai kalbėti, klegėti, triukšmauti: Linksmoji kompanija kvatojo ir lalėjo rš. Ir lãla anie čia susirinkę, nė apsiklausyti negal Grg. Lala lala per vakarus kaip pekliniai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nualmėti — nualmėti, nùalma (nual̃mi), ėjo intr. nubėgti būriu: Visi vaikai nualmėjo lapės pažiūrėti Sv. almėti; išalmėti; nualmėti; prialmėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • patetinis — patètinis, ė adj. (1) TrpŽ būdingas patetikai: Patètinis eilėraštis NdŽ. Žodžiai verdenė, goda, almėti ... turi patetinį atspalvį ir dažniau esti vartojami patetinėje iškilmingoje kalboje rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • prialmėti — prialmėti, prìalma (prial̃mi), ėjo intr. prisisunkti, pribėgti: Visa bala kraujo prialmėjo Paį. almėti; išalmėti; nualmėti; prialmėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.